TERMENII ȘI CONDIȚII

Prezentul document reprezintă termenii și condițiile de utilizare ale site-ului https://elila.ro/. Orice persoană care plasează o comandă pe acest site trebuie să fie de acord cu acești termeni și condiții.

INTRODUCERE

Acest web site reprezintă un magazin virtual ce aparține ASOCIAȚIEI SPIRITUALE LILA, care este un ONG,  cu sediul social în București, str. Alexandru Donici, Nr. 25, Corp A, Sector 2, Romania.

Asociația este înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub numărul 105/2012 și are codul de înregistrare fiscală 30587331.

Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții cu atenție, pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului. Vizitarea sau folosirea site-ului, precum și a serviciilor de pe acesta, implică consultarea și acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate în Termenii și Condițiile de mai jos, precum și în Politica de Confidențialitate.

Administratorul site-ului va depune eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului și pentru asigurarea funcționării acestuia în bune condiții.

Magazinul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului site-ului, precum si dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul şi utilizarea acestui site dacă sunt încălcaţi Termenii şi condiţiile.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

 • „Client”– orice persoană care vizitează și utilizează web site-ul https://elila.ro și subdomeniile acestuia;
 • „Comandă” – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Magazin și Client, prin care Clientul transmite Magazinului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri prezentate pe site;
 • „Magazin” – interfața de prezentare a Produselor oferite spre vânzare pe Site, utilizată de către Asociația Spirituală LiLA și de relaționare cu Clienții în vederea efectuării unui comerț la distanță;
 • ”Produse” – orice produs care este prezentat și descris în Magazin și care poate fi vândut și furnizat unui Client de către Magazin;
 • „Site” – domeniul https://elila.ro și subdomeniile acestuia;

PRODUSELE OFERITE

Site-ul cuprinde o prezentare generală a produselor oferite. Produsele din Magazin sunt prezentate în mod detaliat. Pe site se află informaţii detaliate despre proprietăţile fiecărui produs, preţul acestuia, materialul din care este realizat, etc, precum și imagini ale produselor fizice sau mostre ale produselor virtuale.

Datorită domeniului de activitate dinamic, prețurile produselor și promoțiile se pot modifica frecvent.

Fotografiile şi prezentările produselor oferite au drept scop prezentarea acelor modele de produse concret indicate de acestea.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Acest site are ca scop doar informarea potențialilor clienți cu privire la produsele disponibile pe site, iar accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui Client.

Magazinul permite plasarea comenzilor de produse pe pagina web a Magazinului (on-line), urmând procedura de plasare a comenzilor.

Magazinul primeşte comenzile plasate on-line pe parcursul întregii zile, în toate zilele săptămânii.

Clientul poate plasa o comandă fără a fi necesară crearea unui cont de utilizator în baza de date a Magazinului. Condiţia plasării comenzii o constituie completarea în formular a tuturor datelor cerute, strict necesare pentru expediere şi pentru generarea din sistem a facturii fiscale.

Până la momentul confirmării selectării produselor, Clientul are posibilitatea de a efectua modificări referitoare la produsele din comandă, precum şi la datele pentru livrare şi a celor de facturare. Confirmarea de către Client a comenzii prin selectarea opțiunii de „Finalizează comanda” este echivalentă cu acceptarea obligației de a face plata prețului produselor și a costurilor de livrare, care este prezentat anterior confirmării comenzii.

După finalizarea comenzii, Clientul primește la adresa de e-mail indicată în formular, confirmarea privind următoarele: cantitățile de produse comandate, valoarea comenzii, tipul de livrare și modalitatea de plată aleasă, timpul de livrare a produselor, datele de contact ale Clientului, Magazinului, informații despre modalitatea de formulare a unei reclamaţiii cu privire la produsele achiziționate, precum şi despre dreptul Clientului de a anula comanda.

Magazinul va transmite pe adresa de e-mail furnizată de Client o factură care confirmă achiziția produselor.

ANULAREA COMENZII

Clientul are posibilitatea de a anula comanda, conform legislaţiei în vigoare, înainte de a primi de la Magazin confirmarea comenzii. În acest sens, Clientul trebuie să ia legătura cu Magazinul – dacă este posibil prin telefon sau prin email la adresa contact@elila.ro.

Comunicarea cu Magazinul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, la adresele menționate pe Site la secțiunea “Contact”.

Magazinul îşi rezervă dreptul de a refuza livrarea comenzii, în următoarele situații:

 •  datele de contact ale Clientului sunt neclare sau incorecte, astfel încât fac imposibilă livrarea comenzii;
 •  tranzacția nu a fost autorizată în sistemul de plăți electronice, în situația în care Clientul a optat pentru plata online cu cardul; sau
 •  în cazul comenzii cu plata ramburs plasata pe site, când Clientul nu răspunde la cererea Magazinului de a confirma telefonic sau prin email datele de livrare.

PLATA

Nu se acceptă alte modalități de plată în afara celor prezentate pe site. Nerespectarea termenilor de plată poate duce la anularea comenzii.

Prețul de achiziţie al produsului de pe site-ul Magazinului nu mai suferă modificări după confirmarea comenzii prin e-mail, indiferent de modificările ulterioare a prețului produsului respectiv din Magazin

Prețurile produselor din Magazin sunt exprimate în lei și reprezintă costul final al achiziției, la care se adaugă prețul expediției.

Clientul va achita prețul produselor comandate și cheltuielile de expediție, după caz, având la dispoziție următoarele posibilități:

 • prin ramburs, achitându-l firmei de curierat, la livrare
 • plata prin card, prin intermediul serviciului autorizat PlatiOnline, înainte de livrare.

În cazul în care Clientul alege plata online ca metodă de plată, lipsa confirmării plății din partea PlatiOnline va conduce automat la anularea comenzii. În acest caz, se poate plasa din nou o comandă și se poate alege o altă metodă de plată. Procesarea comenzii achitată prin plata electronică începe după confirmarea plății produselor respective.

Magazinul își rezervă dreptul de a modifica prețul produselor aflate în Magazin, de a introduce la vânzare produse noi, de a desfășura sau de a revoca acțiuni de promovare pe site-ul Magazinului.

LIVRAREA ŞI RECEPȚIONAREA PRODUSELOR

Produsele sunt livrate la adresa indicată de către Client în formularul de comandă. Termenul estimativ pentru livrarea unor produse manufacturate în serie mică este stabilit în prezentarea comenzii, înainte de confirmarea de către Client a plasării comenzii.

Termenul prevăzut pentru livrarea la Client, este de 2 zile lucrătoare din ziua următoare plasării comenzii. Termenul integral, maxim, de realizare a comenzii nu ar trebui să depășească 8 zile lucrătoare și în niciun caz nu va depăși 15 zile de la data plasării comenzii. Începerea procesării comenzii poate fi întârziată până la momentul autorizării tranzacției în sistemul de plăți electronice, în cazul în care Clientul a optat pentru plata online.

Produsele sunt livrate la adresa indicată de pe teritoriul României de către firma de curierat cu care colaborează Magazinul. Taxele pentru livrarea produselor sunt comunicate Clientului în procesul de plasare a comenzii.

RECLAMAȚII REFERITOARE LA PRODUSE

Clienții sunt invitați să trimită comentarii, note, sugestii, observații sau raportări privind încălcarea unor reguli de utilizare a paginii, la adresa de e-mail contact@elila.ro

Clienții pot folosi această adresa de e-mail și în cazul în care se consideră vătămați în drepturile lor printr-o actiune a Magazinului.

Magazinul va răspunde în timp util la toate sesizările care sunt întemeiate și care conțin datele de identificare ale expeditorului și o descriere adecvată a situației la care se referă.

Produsele oferite de Magazin sunt noi, iar Magazinul răspunde pentru defectele fizice sau juridice ale produselor, pe baza legislației în vigoare. De asemenea Magazinul respectă garanția legală pentru conformitatea produselor.

Integritatea Produselor casante trebuie verificată în momentul predării coletului de către curier, iar în cazul unor defecte datorate manipulării necorespunzătoare pe durata transportului, coletul va fi returnat curierului, cu întocmirea unei note de constatare. În acest caz, Magazinul va înlocui produsul afectat fără nicio cheltuială suplimentară din partea Clientului. După recepționarea coletului, pentru produsele casante nu se mai pot admite reclamații din partea Clientului, deoarece se prezumă o utilizare necorespunzătoare a Produselor. Magazinul garantează că la ambalare toate produsele casante sunt fără defecte și că au fost corespunzător ambalate.

Magazinul va lua măsuri pentru a asigura pe deplin funcţionarea corectă a Produselor și se obligă să înlăture într-un termen rezonabil toate neajunsurile semnalate de către Clienți.

Produsele achiziționate din Magazin pot face obiectul unei reclamații, cu respectarea termenilor şi condiţiilor de reclamație stabiliți prin lege, dacă acestea prezintă defecte ce constituie neconformități.

Produsele, atunci cînd sunt însoțite de o reclamație, se pot trimite prin firme de curierat care pun la dispoziție o confirmare de primire / urmărire a coletului, returnând produsul împreună cu descrierea în scris a defectului şi cu dovada achiziționării.

Clientul va fi informat despre modul de rezolvarea a reclamaţiei în termen de 15 zile, calculate din ziua urmatoare primirii acesteia de catre Magazin.

Clientul are dreptul la următoarele pretenţii, conform legislației în vigoare:

 • reducerea prețului produsului, dacă Magazinul nu înlocuiește de urgență și fără mari inconveniete pentru Client, produsul defect sau dacă nu înlătură defectul;
 • înlocuirea produsului cu un altul fără defecte sau înlăturarea defectelor.

În cazul în care reclamația nu este admisă, produsul va fi returnat împreună cu o informare referitoare la nejustificarea reclamației.

În cazul în care se constată de către Client deteriorarea Produsului în timpul transportului, se recomandă ca acesta să întocmească în prezența curierului un proces verbal de constatare a daunelor.

MATERIALE NESOLICITATE

În administrarea site-ului, Magazinul nu solicită și nu dorește să primească  informații confidențiale, secrete sau brevetate ori alte asemenea informații de la Clienți, prin intermediul website-ului, adreselor de e-mail sau prin orice alt mijloc.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Magazinul este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin orice mijloc, fără acordul prealabil scris al Magazinului. Prin urmare, vizitatorii site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Magazinul, coordonatorul și angajații săi, asociații și/sau afiliații nu vor răspunde pentru:

 • niciun fel de prejudiciu cu caracter direct/indirect, special, punitiv, incidental și, pe cale de consecință, pentru nicio alta pagubă care rezultă din disponibilitatea sau imposibilitatea de a folosi web-site-ul, chiar dacă aceștia ar fi fost avertizați de posibilitatea producerii acestor pagube ți indiferent de forma acțiunii, contractuală sau extracontractuală;
 • orice reclamație referitoare la erori, omisiuni sau alte inexactități ale web-site-ului ori proprietăți distructive ale acestuia.

Magazinul va fi responsabil numai în limitele legii.

De asemenea, deşi depunem toate eforturile pentru ca site-ul să fie disponibil permanent, sunt necesare operaţiuni de întreţinere de rutină. Prin urmare, nu garantăm disponibilitatea permanentă sau faptul că va putea fi accesat întotdeauna cu o anumită viteză sau cu o anumită funcţionalitate.

LEGISLATIA APLICABILA

Legea aplicabilă prezentului document este legea română, iar instanțele de judecată competente să soluționeze orice litigii rezultând din sau în legatură cu prezentul document sunt instanțele judecătorești din România. Nu garantăm că materialele incluse pe website sunt potrivite sau accesibile în orice alte teritorii si nici că ele respecta legislația din respectivele zone. Persoanele care accesează din afara României acest website, o fac din propria lor inițiativă și sunt responsabile să respecte legile locale.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Magazinul prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează, cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Datele personale vor fi procesate într-o manieră sigură, vor fi aplicate și menținute măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Pentru mai multe detalii privind modalitatea prin care Magazinul prelucreaza datele cu caracter personal, sunteți rugat să consultați Politica de Confidențialitate.

COOKIES

Site-ul https://elila.ro/ folosește identificatori de tip Cookie. Mai multe informații privind modulele de cookies folosite și durata de stocare a acestora sunt disponibile în sectiunea „Cookies”.

DISCLAIMER SITE-URI PARTENERE

Site-ul https://elila.ro/ poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web cu proprietate intelectuală care nu se află în proprietatea Magazinului. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, Magazinul nu va putea fi considerat răspunzător pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Magazinul nu va fi responsabil de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Vizitatorii noștri sunt rugați să aibă în vedere faptul că prezentul document poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, la fel ca și actualizarea site-ului Magazinului. Prin urmare, este necesar să verificați Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului https://elila.ro/ pentru orice actualizare.