Politica de confidențialitate

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în această politică de confidențialitate vă aducem la cunostință modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Asociația Spirituală LiLA cu sediul social în București, strada Alexandru Donici nr. 25, corp A, sector 2, România, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub numărul 105/2012, având codul de înregistrare fiscală 30587331 și fiind denumită în cele ce urmează „Magazinul eLiLA”.

Acestă politică de confidențialitate are scopul de a vă informa cu privire la modalitatea prin care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Luăm foarte în serios responsabilitatea privind securitatea informațiilor clienților, iar în acest sens, ne angajăm să asigurăm conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere.

Contact

Aveți posibilitatea de a ne contacta în orice moment, utilizând datele de contact de mai jos:

E-mail: contact@elila.ro

Adresa de corespondență: Strada Alexandru Donici nr. 25, corp A, sector 2, București, România

Ce tipuri de date prelucrăm și care este sursa acestora?

Cele mai multe date personale le colectăm atunci când ați decis să faceți cumpărături de la magazinul nostru online sau v-ați dat acordul expres să primiți informații comerciale pe adresa de e-mail comunicată. Cu titlu de exemplu, menționăm următoarele categorii de date:

 • Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume;
 • Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ de reşedinţă / de corespondență; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de e-mail;
 • Detalii financiare, cum ar fi: plata contravalorii produselor contractate de dumneavoastră;
 • Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus, cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că în lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă plasarea comenzii, respectiv furnizarea produselor solicitate de dumneavoastră.

În baza căror temeiuri vom prelucra datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dumneavoastră pentru a vă putea furniza produsele selectate de dumneavoastră. Astfel, temeiul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de contractul de vânzare la distanță stabilit între dumneavoastră și Magazinul eLiLA.

Magazinul eLiLA poate prelucra datele dumneavoastră personale în scop de marketing direct, în vederea transmiterii comunicărilor comerciale privind campaniile promoționale organizate, produsele și promoțiile disponibile, atunci când v-ați exprimat acordul expres în acest sens.

De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

Nu în ultimul rând, vă aducem la cunoștință faptul că pot exista cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu prevenirea fraudelor, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Magazinului eLiLA în instanță.

În ce scopuri vom prelucra datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • Furnizarea produselor selectate, implicit validarea, expedierea și facturarea comenzilor, soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă și/sau bunurile achiziționate, returnarea și rambursarea contravalorii produselor, după caz;
 • Cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor;
 • Efectuarea unor sondaje, în vederea evaluării bunurilor oferite către dumneavoastră și îmbunătățirea serviciilor de relaționare cu clienții;
 • Transmiterea ofertelor exclusive și a reducerilor aplicabile unor produse selectate, la solicitarea dumneavoastră sau atunci când există consimțământul dumneavoastră expres în acest sens;
 • Gestionarea activității finaciare și fiscale a Magazinului eLiLA;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale;
 • Soluţionarea cererilor formulate de către autorităţile publice;
 • Apărarea drepturilor și intereselor Magazinului eLiLA în instanță, în cazul unei dispute.

Destinatarii datelor dumneavoastră personale

Magazinul eLiLA va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal doar către alte persoane fizice sau juridice față de care există obligația legală de a le divulga sau față de care este necesara divulgarea, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale. Mentionăm în acest sens următoarele categorii de astfel de destinatari:

 • Companii care furnizeaza servicii de livrare pentru bunurile achiziționate de dumneavoastră;
 • În situația în care ați optat pentru plata cu cardul a produselor selectate, vom furniza datele dumneavoastră către operatori de plată care au pus la dispoziție sisteme de plăți ca modalitate de plată (cum ar fi: Plati Online);
 • Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat, să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
 • Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atât din România, cât și din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penală, etc.);
 • Instanța compententă din România sau din alt stat, în eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Magazinului eLiLA;
 • Persoane juridice cu care Magazinul eLiLA se află în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră sau fiind necesara divulgarea datelor dumneavoastră în virtutea obligațiilor legale ce ne revin.

Cât timp vom păstra datele dumneavoastră personale?

Durata de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal depinde de natura procesării, cu respectarea prevederilor legale aplicabile legislației specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum și a obligațiilor legale privind arhivarea. Vă informăm că datele dumneavoastră personale nu vor fi reținute o perioadă mai mare decât cea necesară pentru furnizarea produselor selectate sau cea prevazută în legislația aplicabilă domeniului în care activăm.

În situația în care prelucrarea datelor se bazează exclusiv pe consimțământul dumneavoastră, vă informăm că vă vom prelucra datele cu caracter personal până la retragerea consimțământului. Menționăm în acest sens că puteți face această cerere de retragere a consimțământului în orice moment, iar acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră realizată înainte de retragere.

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

În prezent, datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în România/teritoriul Uniunii Europene. Vă aducem la cunoștință faptul că, la acest moment, Magazinul eLiLA nu transferă și nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. În eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom informa în prealabil în acest sens.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Vă informam că, în calitate de client, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-o măsură semnificativă.

Securitatea datelor dumneavoastră

Magazinul eLiLA a implementat măsuri tehnice și organizatorice, pentru a se asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal față de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, vă aducem la cunoștință următoarele:

 • Minimizarea și/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;
 • Limitarea accesului la datele personale, astfel încât acestea să fie prelucrate doar de către angajații sau colaboratorii care au nevoie de acces la informații în vederea îndeplinirii obligațiilor legale sau contractuale;
 • Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsuri fizice și tehnice de securitate;
 • Auditarea furnizorilor pentru a se asigura protecția datelor prelucrate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Drepturile dumneavoastră privind procesarea datelor personale

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Magazinul eLiLA, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;
 • Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Magazinul eLiLA;
 • Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Magazinul eLiLA („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Magazinul eLiLA;
 • Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Magazinul eLiLA sau în numele Magazinului eLiLA;
 • Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră către un alt operator de date;
 • Dreptul la retragerea consimţământului, în situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Menționăm că puteți face această cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră realizată înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Magazinul eLiLA sau în numele Magazinului eLiLA, respectiv către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România, tel: +04.0318.059.211; +04.0318.059.212; Fax: +04.0318.059.220; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; web-site: www.dataprotection.ro.
 • Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, precum și pentru orice alte întrebări legate de informațiile menționate în prezenta politică de confidențialitate, vă rugăm să transmiteți un e-mail la datele de contact indicate mai sus.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate atunci când vom considera că va fi necesar. Atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidențialitatea datelor dumneavoastră,a vă vom informa astfel încât să puteți verifica și evalua modificările, iar în cazul în care veți considera necesar, să puteți să vă opuneți sau să anulați serviciul solicitat. În orice eventualitate, vă recomandăm să verificați periodic Politica de confidențialitate a Magazinului eLiLA.