Despre Noi

O Școală spirituală autentică oferă, susține și conduce practicanții săi – pe o Cale Spirituală.

Aceasta reprezintă „parcursul” practicanților între starea lor actuală (ideatică, emoțională, comportamentală, nivel de înțelegere și de conștiință) – și până la Realizarea Sinelui, sau constientizarea Naturii Reale… O Școală spirituală autentică va ști să se adreseze tocmai acestor trepte diferite pe care se află practicanții săi, oferindu-le acestora suportul conceptual, dar și instrumentele de lucru – adecvate fiecărui nivel.

O Școală Spirituală are ca obiect Evoluția individului; iar Evoluție înseamnă Schimbare!

Schimbarea presupune ieșirea din viața trăită într-o perpetuă stagnare-repetiție-împietrire! Vorbim despre o schimbare reală, adevărată, o ieșire din îngrădirea proprie și plină de „Eu”- sub toate formele sale… Ieșirea din acea ignoranță de a nu fi conștient de tine, de a nu te vedea, de a trăi orb, surd, adormit și pierdut în minuscula ta „zonă știută”.

Evoluție – înseamnă o altă percepție: asupra ta, asupra celorlalți, asupra Existenței.

Finalul unei Căi Spirituale este, însă, conștientizarea Naturii tale Reale. A ajunge, a te stabiliza, a te afla – În acea Natură Reală…

Școala LiLA este o Școală de non-ego și non-dualitate. Aceasta este particularitatea Școlii, și este complet diferită de tot ceea ce auzim în jurul nostru.

Este o Școală coerentă, care știe să ierarhizeze conceptele și practica. Concepte pe care le veți regăsi exact în cărțile Editurii LiLA.

Sunt Învățăturile clasice, ale marilor Școli din vechime: Adevărurile spirituale sunt aceleași de milenii! Oferim, însă, o adaptare a acestora – pe măsura omului modern, dezbătând inclusiv problematica actuală a acestuia. Pentru că există și acest „nivel omenesc” – de care ne vom ocupa, mereu: de aici pornește evoluția, acea Schimbare profundă, reală, autentică, pomenită. Care va fi însă obligatorie pentru cei care doresc să meargă mai departe, spre descoperirea valențelor mai rafinate, cu adevărat „spirituale”.

Conceptele sunt structurate tocmai potrivit acestor trepte diferite de înțelegere și de posibilă funcționare a individului: de la „Încercările LiLA”, sau „Algoritmi spirituali”, reguli comportamentale, trecând prin conștientizare, stare de prezență, starea de martor, insistând mereu pe explicarea și înțelegerea mecanismelor de funcționare mental-emoțional-egotice, apoi propunând (și insistând, din nou), tocmai pe depășirea acestor mecanisme… Pentru a ajunge la concepte extrem de abstracte: situate dincolo de minte, dincolo de „eu”, dincolo de dual…

O Școală autentică nu va face compromisuri cu aceste concepte! Calea este clară, trasată, curată. Abaterile sunt doar alte detururi prin lumea minților și ego-urilor obișnuite. Or scopul – este tocmai transcenderea acestora.

(Mai multe despre Școală – pe site-ul www.lila-spirit.ro )